Szertartások

 
 

Egyházi esküvő: 
Hazánkban az állam az egyházi szertartást önmagában nem ismeri el, ezért kötelező a polgári házasságkötés anyakönyvvezető előtt. 

Katolikus esküvő:
Fontos, hogy a házasulandó felek egyike római katolikus legyen. Erről 3 hónapnál nem régebbi keresztlevelet kell bemutatni, ezzel igazolva, hogy még nem kötöttek egyházi házasságot. A templomot és a papot maguk választhatják ki. Legalább három alkalommal jegyes oktatásra kell járni, ez lehet csoportos és egyéni foglalkozás is. Az esküvő előtt szentmisén vesznek részt, ahol gyónnak, áldoznak a fiatalok. A szertartás ára változó, attól függően, kérnek-e szentmisét, virágdíszítést, orgonazenét stb.. 

Református esküvő:
A szertartás előtt kötelező a polgári esküvő. Fontos, hogy az ifjú pár meg legyen keresztelve. Esküvő előtt egy felkészítő beszélgetésen kell részt venniük. A szertartásnak nincs meghatározott ára, általában a tanúk vagy az örömszülők fizetik. 

Evangélikus esküvő:
Szintén elengedhetetlen a polgári esküvő, valamint az, hogy legalább az egyik fél meg legyen keresztelve. Meg kell jelenni egy előkészítő beszélgetésen. A szertartás 20-25 perc, kiegészítve zenékkel, köszöntőkkel. 

Polgári esküvő:
Magyarországon minden cselekvőképes és nagykorú (18. életévét betöltött) magyar állampolgár házasságot köthet. A 16 és 18 év közötti fiatalok házasságkötéséhez gyámhatósági engedély szükséges, melyet a kiskorú állandó lakhelye szerinti gyámhatóságon lehet beszerezni. 16 év alatti magyar állampolgár jelenleg nem köthet házasságot. Nem lehet házasodni továbbá:
          - egyenes ági rokonnal,
          - testvérekkel,
          - testvérek egyenes ági, vér szerinti leszármazottaival,
          - a volt házastárs egyenes ági rokonával,
          - örökbefogadó az örökbefogadottjával.
Tennivalók polgári esküvő esetén:
          - Bejelentkezés
          - Házasságkötés feltételeinek megismerése
          - Házasságkötés akadályainak felismerése, ha van
          - Szükséges okmányok beszerzése
          - Tanúk kiválasztása

Bejelentkezés
A házasulandók a házasságkötés tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal kötelesek bejelenteni szándékukat az anyakönyvvezetőnél. Kivételes és indokolt esetekben felmentést kaphatnak ez alól, ha a párnak sürgős a házasságkötés. A bejelentést bárhol meg lehet tenni. Az esküvő az ország bármely házasságkötő termében megköthető, nincs lakóhelyi kötöttség. A bejelentkezésen a menyasszonynak és a vőlegénynek is személyesen kell megjelenni. 

Házasságkötés feltételei
Házasság akkor jöhet létre, ha a jelenlevő házasulók az anyakönyvvezető előtt, két tanú jelenlétében, személyesen kijelentik, hogy házasságot kötnek, és ezt az anyakönyvvezető a házassági anyakönyvbe bejegyzi. Feltételek:

 • a házasulók együttes személyes jelenléte
 • egybehangzó kijelentése
 • az anyakönyvvezető hivatalos helységében történjen
 • két tanú előtt 

Házasságkötés akadályai
A házasulandóknak a házasságkötés előtt nyilatkozniuk kell az anyakönyvvezető előtt, hogy nincs törvényes akadálya a házasságuknak. Akadályok lehetnek:

 • fennálló házasság
 • közeli rokonság
 • cselekvőképességet kizáró gondnokság
 • cselekvőképtelen állapot
 • házasságkötési korhatár el nem érése 

Szükséges okmányok
A házasságkötéshez a következő okmányok, ill. igazolások szükségesek:

 • személyi igazolvány
 • külföldi állandó lakhely esetén érvényes magyar útlevél
 • születési anyakönyvi kivonat
 • lakóhely tanúsítása erre szóló hatósági bizonyítvánnyal (lakcímkártya)
 • igazolás a nőtlen, ill. hajadon családi állapotról, amit az állandó lakhely szerinti polgármesteri hivatal népesség-nyilvántartási osztályán lehet beszerezni.
 • elvált személyeknél jogerős válóperi ítélet, vagy a válás tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat. Ha a menyasszony vagy a vőlegény külföldi állampolgár, ez esetben szükséges:
  • útlevél vagy letelepedési engedély
  • születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar nyelvű fordítása 
  • tanúsítvány, hogy saját hazája törvényei szerint házasságot köthet. (beszerezhető követségeken, konzulátusokon) 

Tanúk
A magyar családjogi törvény szerint bárki lehet tanú, aki nagykorú, cselekvőképes és érvényes személyi igazolvánnyal rendelkezik. Ha külföldi állampolgárságú a tanú, akkor szükséges az útlevél, és ha nem beszél magyarul, tolmács is. A tanúk szerepe:

 • tanúsítaniuk kell a házasságkötési szertartáson elhangzottakat, vagy is a házasság létrejöttét.
 • a tanúk aláírásukkal igazolják, hogy szabályosan folyt le az esküvői szertartás, és nem tudnak olyan törvényes akadályról, amely miatt a házasság nem jöhet létre.
 
Tedd fel kérdésed, és esküvőszervezőnk 48 órán belül igyekszik megválaszolni azt legjobb tudása szerint :)
kérdezz itt!
 

Adja meg nevét és e-mail címét és iratkozzon fel hírlevelünkre!

 
 
Hírlevél feliratkozás
 
No name
 
Esküvőjük időpontja: - date -
Tovább a blogra