Szertartások

 
 

Egyházi esküvő: 

Hazánkban az állam az egyházi szertartást önmagában nem ismeri el, ezért kötelező a polgári házasságkötés anyakönyvvezető előtt. 

Katolikus esküvő:
Fontos, hogy a házasulandó felek egyike római katolikus legyen. A katolikus esküvő színhelye csak felszentelt templomban vagy kápolnában lehetséges, nincs mód külső helyszínre, halálveszély esetét kivéve. A tervezett esküvő előtt pár hónappal a jegyespár mindkét tagjának meg kell jelennie jegyes vizsgálaton - még akkor is, ha külföldön élnek. A szükséges dokumentumokról,egyéb tudnivalókról, árakról ide kattintva olvashatsz bővebben.

Református esküvő:
A szertartás előtt kötelező a polgári esküvő, az "egyházi szertartás" a házasságkötés megáldását jelenti.  Fontos, hogy az ifjú pár meg legyen keresztelve. Esküvő előtt egy felkészítő beszélgetésen, jegyesoktatáson kell részt venniük.

További információért kattints ide.

Evangélikus esküvő:
Szintén elengedhetetlen a polgári esküvő, valamint az, hogy legalább az egyik fél meg legyen keresztelve. Az esketés templomben történik, lehetőleg gyülekezet előtt. Meg kell jelenni egy előkészítő beszélgetésen. A szertartás 20-25 perc, kiegészítve zenékkel, köszöntőkkel. Részletes tájékoztató innen tölthető le.

 

Polgári esküvő:

Magyarországon minden cselekvőképes és nagykorú (18. életévét betöltött) magyar állampolgár házasságot köthet. A 16 és 18 év közötti fiatalok házasságkötéséhez gyámhatósági engedély szükséges, melyet a kiskorú állandó lakhelye szerinti gyámhatóságon lehet beszerezni. 16 év alatti magyar állampolgár jelenleg nem köthet házasságot. Nem lehet házasodni továbbá:

 • egyenes ági rokonnal,

 • testvérekkel,

 • testvérek egyenes ági, vér szerinti leszármazottaival,

 • a volt házastárs egyenes ági rokonával,

 • örökbefogadó az örökbefogadottjával.

Tennivalók polgári esküvő esetén:

 • Bejelentkezés

 • Házasságkötés feltételeinek megismerése

 • Házasságkötés akadályainak felismerése, ha van

 • Szükséges okmányok beszerzése

 • Tanúk kiválasztása

Bejelentkezés
A házasulandók a házasságkötés tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal kötelesek bejelenteni szándékukat az anyakönyvvezetőnél. Kivételes és indokolt esetekben felmentést kaphatnak ez alól, ha a párnak sürgős a házasságkötés. A bejelentést bárhol meg lehet tenni. Az esküvő az ország bármely házasságkötő termében megköthető, nincs lakóhelyi kötöttség. A bejelentkezésen a menyasszonynak és a vőlegénynek is személyesen kell megjelenni. 

Házasságkötés feltételei
Házasság akkor jöhet létre, ha a jelenlevő házasulók az anyakönyvvezető előtt, két tanú jelenlétében, személyesen kijelentik, hogy házasságot kötnek, és ezt az anyakönyvvezető a házassági anyakönyvbe bejegyzi. 

Házasságkötés akadályai
A házasulandóknak a házasságkötés előtt nyilatkozniuk kell az anyakönyvvezető előtt, hogy nincs törvényes akadálya a házasságuknak. Akadályok lehetnek:

 • fennálló házasság

 • közeli rokonság

 • cselekvőképességet kizáró gondnokság

 • cselekvőképtelen állapot

 • házasságkötési korhatár el nem érése 

Szükséges okmányok
A házasságkötéshez a következő okmányok, ill. igazolások szükségesek:

 • személyazonosság igazolására szolgáló okmány típusa (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, egyéb), okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,

 • születési anyakönyvi kivonat, ha a házasuló külföldi és a születési helye is külföldön van (a kiállító hatóság megnevezése, folyószám),

 • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,

 • családi állapot igazolása (az okirat és a kiállító hatóság megnevezése),

 • házassági engedély, felmentés, tanúsítvány száma, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,

 • igazoló okirat, okmány típusa, száma, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,

 • a menyasszony vagy a vőlegény menekült státusa, termen kívüli házasságkötés, az egyik fél közeli halállal fenyegető állapota, felmentés 30 napos várakozási idő alól,
  A házassági akadályok elhallgatásának következményeire való figyelmeztetés után a menyasszony és a vőlegény bejelenti, hogy egymással házasságot kívánnak kötni, és legjobb tudomásuk szerint házasságkötésüknek törvényi akadálya nincs.
  A külföldi okiratokat hitelesítve és hiteles magyar fordítással ellátva kell bemutatni.személyi igazolvány

A polgári házasságkötés illetékmentes.

További hivatalos információk ide kattintva érhető el.

 
 
Hírlevél feliratkozás
 
No name
 
Esküvőjük időpontja: - date -
Tovább a blogra